Symbols

Škárovacie látky je možné v závislosti od chemickej povahy spojív rozdeliť do niekoľkých rôznych druhov. Aplikačné vlastnosti a konečné použitie majú vplyv na vlastnosti rôznych druhov škárovacích látok.

Škárovacie látky na obkladové prvky sú podľa normy EN 13888 rozdelené na dva druhy:

 • CG Cementové škárovacie malty (z anglického cementitious grout)
 • RG Škárovacie malty na báze reaktívnych živíc (z anglického reaction resin grout)

Každý druh cementovej škárovacej malty podľa doplňujúcich vlastností môže mať rôzne triedy. Tieto triedy sú označené skratkami:

 • 1 normálna škárovacia malta
 • 2 špeciálna škárovacia malta, ktorá spĺňa požiadavky na dopĺňajúce vlastnosti, označovaná ako:
  • W znížená nasiakavosť vody (z anglického water absorption)
  • A vysoká odolnosť proti obrusovaniu (z anglického abrasion resistance)

Pre lepidlá platí norma EN 12004, ktorá rozdeľuje lepidlá nasledovne:

 • C Cementové lepidlá
 • D Disperzné lepidlá
 • R Lepidlá na báze reaktívnych živíc

Podobne ako pri škárovacích hmotách sú lepidlá podľa doplňujúcich vlastnosti ďalej rozdelené na:

 • 1 Normáne lepidlá
 • 2 špeciálne lepidlá, ktorá spĺňa požiadavky na dopĺňajúce vlastnosti, označovaná ako:
  • F rýchloschnúce (z anglického fast setting)
  • E s predĺženou dobou zvädnutia
  • T bez vertikálneho sklzu
  • S1 deformovateľné lepidlo
  • S2 zvýšená deformovateľnosť lepidla
CG podľa európskej normy Cementová škárovacia hmota so zníženou nasiakavosťou vody a zvýšenou odolnosťou voči obrusovaniu
RG - podľa európskej normy Škárovacia malta na báze reaktívnych živíc. (Epoxidová škárovacia hmota)
   
   
   

 

Infolinka: +421 / (0)910 / 88 77 88      Nájdete nás: Prievidza