Symboly

Škárovacie látky je možné v závislosti od chemickej povahy spojív rozdeliť do niekoľkých rôznych druhov. Aplikačné vlastnosti a konečné použitie majú vplyv na vlastnosti rôznych druhov škárovacích látok.

Škárovacie látky na obkladové prvky sú podľa normy EN 13888 rozdelené na dva druhy:

 • CG Cementové škárovacie malty (z anglického cementitious grout)
 • RG Škárovacie malty na báze reaktívnych živíc (z anglického reaction resin grout)

Každý druh cementovej škárovacej malty podľa doplňujúcich vlastností môže mať rôzne triedy. Tieto triedy sú označené skratkami:

 • 1 normálna škárovacia malta
 • 2 špeciálna škárovacia malta, ktorá spĺňa požiadavky na dopĺňajúce vlastnosti, označovaná ako:
  • W znížená nasiakavosť vody (z anglického water absorption)
  • A vysoká odolnosť proti obrusovaniu (z anglického abrasion resistance)

Pre lepidlá platí norma EN 12004, ktorá rozdeľuje lepidlá nasledovne:

 • C Cementové lepidlá
 • D Disperzné lepidlá
 • R Lepidlá na báze reaktívnych živíc

Podobne ako pri škárovacích hmotách sú lepidlá podľa doplňujúcich vlastnosti ďalej rozdelené na:

 • 1 Normáne lepidlá
 • 2 špeciálne lepidlá, ktorá spĺňa požiadavky na dopĺňajúce vlastnosti, označovaná ako:
  • F rýchlo tvrdnúce (z anglického fast setting)
  • E s predĺženou dobou zvädnutia (z anglického extended open time)
  • T bez vertikálneho sklzu (z anglického vertical slip)
  • S1 deformovateľné lepidlo
  • S2 zvýšená deformovateľnosť lepidla

Počas niekoľkých posledných rokov sa zákazníci pri výbere stavebných materiálov čoraz viac zameriavajú na výrobky, ktoré okrem súladu s funkčnými a dizajnovými požiadavkami zaručujú zdravé životné podmienky. Emisie prchavých organických látok ("Volatile Organic Compounds" VOC), sú väčšinou zodpovedné za negatívny dopad na zdravie užívateľov vnútorných priestorov, ktoré spôsobujú stavebné materiály.

Tieto látky môžu byť rozpúšťadlá, zmäkčovadlá a prísady používané na stavebné účely, ale tiež plyny, ktoré v priebehu času uvoľňujú suroviny prírodného pôvodu. V mnohých prípadoch sa ukázalo, že tieto prírodné materiály spôsobujú vyššie emisie prchavých organických látok ako výrobky vytvorené priemyselnými procesmi, a tým významným spôsobom prispeli k zhoršeniu kvality ovzdušia: tzv. fenomén "vnútorného znečistenia".
Materiál deklarovaný ako materiál prírodného pôvodu sám o sebe nie je zárukou zdravého vnútorného prostredia. V Taliansku, rovnako ako v ostatných krajinách Európskej únie, neexistujú žiadne predpisy, ktoré by správne identifikovali či je výrobok "bio-udržateľný" alebo "eco-friendly".

GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), Združenie pre kontrolu emisií z obkladových materiálov, lepidiel a stavebných materiálov, so sídlom v Nemecku bolo založené s cieľom poskytnúť odpoveď na dopyt po bezpečných stavebných materiáloch. GEV vytvoril EMICODE ® značku, ktorá deklaruje rôzne hodnoty emisií prchavých organických zlúčenín merané za štandardných podmienok 10 dní po tom, čo bol daný produkt použitý.
Výrobky, ktoré nesú EMICODE EC1PLUS, EC1, EC1RPLUS a EC1 R značky majú "veľmi nízke emisie prchavých organických látok". Takto sú označené iba materiály, ktoré časom nevyrábajú látky nebezpečné pre zdravie v miestach, v ktorých sú použité.
Tieto označenia sú jedinou zárukou, že výrobok je šetrný k životnému prostrediu.

Symbol Popis Produkty
CG podľa európskej normy

Cementová škárovacia hmota so zníženou nasiakavosťou vody a zvýšenou odolnosťou voči obrusovaniu.

F.15 Cerstuc Fine 0-4mm,
F.15 Setastuc 0-6mm
,
F.15 Unistuc 1-20mm
,
F.15 Edilstuc 3-15mm
,
Saphir 5

RG - podľa európskej normy Škárovacia malta na báze reaktívnych živíc. (Epoxidová škárovacia hmota). F.40 Cerpoxy,
F.40 Cerpoxy AP,
F.40 Cerpoxy Art,
C1 podľa európskej normy Normálne cementové lepidlo F.16 Quartz Grey,
F.16 Quartz White
C1E podľa európskej normy Cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia. F.17 Grey,
F.18 White
C1TE podľa európskej normy Cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia, bez vertíkálneho sklzu F.120 White
C2E podľa európskej normy Vylepšené cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia. F.55 Cermono,
C2FT S1 podľa európskej normy Vylepšené cementové deformovateľné rýchlo tvrdnúce lepidlo bez vertikálneho sklzu. (Flexibilné) F.55 Cermono Rapido,
F.55 Cermarmo,
C2TE podľa európskej normy Vylepšené cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a bez vertikálneho sklzu. F.19 Extra Grey,
F.20 Extra White,
F.55 Cermono T
C2TE S1 podľa európskej normy Vylepšené cementové deformovateľné lepidlo bez vertikálneho sklzu s predĺženou dobou zavädnutia. (Flexibilné) F.55 Cerfix
D1TE podľa európskej normy Disperzné lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a bez vertikálneho sklzu. F.22 Acriplast,
 
D2T podľa európskej normy Vylepšené disperzné lepidlo bez vertikálneho sklzu. F.22 Plus
R2T podľa európskej normy Vylepšené lepidlo na báze reaktívnych živíc bez vertikálneho sklzu. F.40 Cerpoxy,
F.40 Cerpoxy Art,
F.50 Policol
GEV EMICODE EC1 Veľmi nízke emisie prchavých organických látok. F.28/G Appretto,
F.29 Ecoprimer T,
GEV - EMICODE EC1 R Veľmi nízke emisie prchavých organických látok. Produkty si však vyžadujú prostriedky na ochranu zdravia pri ich používaní. F.16 Quartz Grey,
F.16 Quartz White,

F.17 Grey,
F.18 White,

F.120 White
F.19 Extra Grey,
F.20 Extra White,
F.55 Cermono,
F.55 Cermono T,
F.55 Cermono Rapido,
F.55 Cermarmo,
F.15 Cerstuc fine 0-4mm,
F.15 Unistuc 1-20mm,
F.15 Edilstuc 3-15mm,

 
GEV-EMICODE EC1 R Plus Veľmi nízke emisie prchavých organických látok. Produkty si však vyžadujú prostriedky na ochranu zdravia pri ich používaní. Prísnejšia norma. F.15 Setastuc 0-6mm,
F.15 Maltastuc,
Saphir 5,
F.40 Cerpoxy Art,
F.40 Cerpoxy AP
antimuffa anti mould V záujme získania čo najzdravšieho vnútorného prostredie umožnil výskum spoločnosti CERCOL "ANTI-MOULD" (ANTIMUFFA) technológiu, ktorá zabraňuje rastu húb a plesní, ktoré sa často objavujú pozdĺž škár sprchových kútov a kúpeľní v prítomnosti vlhkosti. F.15 Unistuc 1-20mm,
F.15 Setastuc 0-6mm,
idrorepellente Vodu odpudzujúci produkt. Zabraňuje vsakovaniu vody do škár. F.15 Setastuc 0-6mm,
F.15 Unistuc 1-20mm,

 
Emissions dans l´air interieur Od 1.1.2012 musia mať produkty pre stavebníctvo predávané vo Francúzsku toto označenie. Ide o doplňujúce označenie k certifikačnému označeniu CE. Certifikovanie prebieha podľa ISO 16000 pričom podľa množstva emisií do vnútorného ovzdušia je udeľovaná hodnota certifikátu. A+ značí najnižšie emisie.  
Sistema Navi Form B 0987/MED-B/447 Marine Equipment Directive 96/98/EC Použitie reaktívnych lepidiel na báze živíc zabezpečuje riešenie pre realizáciu kladenia materiálov na substrátoch z ocele. Vzhľadom na požiarnu bezpečnosť je v prvoradou požiadavkou pri stavbe lodí, aby všetky výrobky používané pri kladení dlaždíc na lodiach boli podrobené skúškam odolnosti voči požiaru (rýchlosť šírenia plameňa, optická hustota emitovaného dymu, vykurovací výkon vyvinutý pri spaľovaní). Výrobkom, ktoré úspešne prejdú testami odolnosti proti ohňu a reakcií na niekoľko ďalších požiadaviek je vydaný formulár "B" ako základná palubná krytina. F.40 Cerpoxy Art,
F.48 Poxycem,
F.76 Malta Espansiva Colabile,
Haftprimer S (HPS 673)

 

Infolinka: +421 / (0)910 / 88 77 88      Nájdete nás: Prievidza