Obchodné podmienky

Výber tovaru

Tovar si môžete vybrať zo zobrazenej ponuky internetového obchodu. Materiály sú usporiadané podľa jednotlivých druhov, typov ale i podľa miesta použitia. Sú zobrazované s názvom, cenou i s orientačnou dostupnosťou. Každý produkt má svoju vlastnú kartu, ktorá obsahuje jeho technické vlastnosti. Našu ponuku je možné ľahko vyfiltrovať cez funkcie e-shopu. Hľadaný tovar sa dá veľmi jednoducho vyhľadať cez vyhľadávanie. Pri použití nastavenia vyhľadávania sa veľmi pružne dopracujete presne k tomu, čo potrebujete. Tovar sa pridáva do košíka po otvorení karty produktu.

Objednávka

Objednanie vybraného tovaru je možné nasledovnými spôsobmi:

  1. on-line cez internet – cez nákupný košík, kde bude Vaša objednávka automaticky zaradená do prijatých objednávok, následne spracovaná našim pracovníkom. Potom Vám bude zaslané potvrdenie objednávky s predfaktúrou.
  2. telefonicky – cez infolinku 0902 88 10 88, priamo s obchodníkom(e-asistentom), ktorý sám zaregistruje Vašu objednávku, spracuje ju a zašle Vám potvrdenie objednávky s predfaktúrou a podmienkami predaja (emailom).
  3. mailom - na info@sparovacky.sk , kde je tak isto potrebné uviesť všetky náležitosti objednávky, telefónny kontakt a meno osoby, ktorá objednávku vystavila.
  4. osobne priamo v našej predajni - Vis Maior, Pribinovo nám.6,8, Prievidza, tel. 0902 88 10 88.

Potvrdenie objednávky

Po zaregistrovaní Vašej objednávky Vás môže kontaktovať náš obchodný asistent, ktorý bude objednávku spracovávať. Po jej skontrolovaní, overení dostupnosti produktov, určí termín dodania. Prípadne odsúhlasí s Vami všetky náležitosti potrebné k úspešnému vybaveniu prijatej objednávky (aby sa zabránilo nejasnostiam a možným chybám).

Platobné podmienky

Po zaregistrovaní Vašej objednávky Vám bude zaslaná predfaktúra na objednaný tovar v plnej výške Vašej objednávky so splatnosťou 1 deň. Zašleme Vám ju e-mailom. Prípadne na vyžiadanie Vám predfaktúru zašleme aj poštou.
Spracovanie a vybavenie objednávky

Po prijatí Vašej objednávky tovar automaticky zarezervujeme. K spracovaniu a vybaveniu objednávky dôjde až po úhrade predfaktúry v dohodnutej výške. Pokiaľ sa platba pre spracovanie objednávky nevyžaduje, dochádza k jej vybaveniu okamžite po potvrdení z našej strany.

Pozastavenie a zrušenie objednávky

Pokiaľ nedôjde k úhrade predfaktúry v dohodnutej výške do 2dní na náš účet, Vaša objednávka sa ďalej nespracuje a pozastaví sa až do doby úhrady. Správca môže pozastavenú objednávku kedykoľvek po tomto termíne zrušiť a tovar odblokovať inému zákazníkovi. Pokiaľ zákazník stratil o tovar záujem, jednoducho predfaktúru neuhradí a oznámi túto skutočnosť prostredníctvom emialu.

Zrušenie objednávky po úhrade predfaktúry nie je možné. Tak isto nie je možné ani 2 dni po potvrdení objednávky z našej strany u klientov s platbou pri alebo po dodaní. Výnimkou sú prípady, keď neboli splnené dohodnuté podmienky objednávky alebo nebol dodržaný termín dodania.

Termín dodania

Termín dodania Vám bude z našej strany po preverení možností dodania približne stanovený. Je štandardne od 1 do 45 dní podľa dostupnosti a disponibility tovaru (tovar nemusí byť vyrobený, alebo na sklade u výrobcu. V tom prípade sa čas dodania ráta až od vyrobenia). Čas dodania sa počíta až od dátumu zaplatenia.

Dodacie podmienky

Dodanie prebieha spôsobom, ktorý ste si vybrali pri objednávke. V prípade vlastnej dopravy si ho zabezpečujete sami. V ostatných prípadoch zabezpečujeme dodanie my. Výšku ceny plateného dodania s Vami dohodne a odsúhlasí asistent predaja. Pri bezplatnom dodaní je možnosť zrealizovania dodávky i termín dodania závislí od okolností a možností.

24 hodín pred dodaním Vás bude kontaktovať náš pracovník a dohodne s Vami všetko potrebné ohľadom zrealizovania dodávky.

Pokiaľ nedodržíme termín dodávky prináleží Vám dodatočná zľava vo výške 5%.

Ak bolo nutné z dôvodu chyby alebo inej okolnosti na našej strane zalternovať produkt za iný, máte nárok na dodatočnú zľavu vo výške 10%.

Prebratie tovaru

Pri prevzatí je potrebné si skontrolovať všetok tovar, objednané typy, odtiene, a dodané množstvá. V prípade, že množstvá a typy nie sú zhodné s tým čo ste objednávali, môžete odmietnúť dodaný tovar prevziať- nepreberiete to čo nie je v poriadku. Pokiaľ pri dodávke niečo chýba z našej viny, zabezpečíme dodanie chýbajúceho množstva na naše náklady v najbližšom možnom termíne.

Garancie

Tovar Vám bude dodaný podľa Vašej objednávky v stanovenej kvalite, v stanovenom množstve, v dohodnutej cene a v určenom termíne. Garantujeme Vám dodržanie dohodnutých podmienok. Pokiaľ sa tak nestane, náleží Vám dodatočná zľava na tovar vo výške 5% alebo iná forma odškodnenia.

V prípade reklamácie sa zaväzujeme ju bezodkladne vybaviť podľa našich možností. Ak by sa tak nestalo úmyselným zavinením našej firmy, vzniká Vám právo na preplatenie vzniknutej škody do výšky hodnoty dodaného tovaru.

Zaručujeme Vám, že sa budeme snažiť vyriešiť akýkoľvek vzniknutý problém. V prípade našej chyby ju napravíme v čo najkratšom termíne.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť, resp. neprebrať pri dodaní v prípade, ak dodávka nie je v zmysle Vašej objednávky. V prípade, že tovar nespĺňa Vaše požiadavky, ktoré ste pri zadávaní objednávky stanovili. Pokiaľ je v nedostatočnej kvalite alebo sa vyskytli iné závažné dôvody prečo tovar nemôžete prevziať.

Neopodstatnené vrátenie tovaru je možné len po dohode s asistentom predaja. Môžeme Vám pritom účtovať storno poplatok za zrušenie objednávky. Výšku storno poplatku určuje správca podľa vzniknutých okolností.

V prípade, že zrušenie Vašej objednávky pri dodaní nebolo opodstatnené, môžeme si u Vás uplatniť úhradu výdajov spojených s dopravou takto neprebratého tovaru.

Tovar po dodaní a prebraní sa nevracia (mimo reklamácií pred zabudovaním), je možná len jeho výmena za iný tovar. To platí do 31 dní od jeho zakúpenia.

Reklamácie

Tovar je možné reklamovať len pred jeho použitím z opodstatnených dôvodov. Pokiaľ nespĺňa technické normy, resp. nebol dodaný v zmysle objednávky, atď. V prípade, že nie je úplne jasná kvalita dodaného tovaru, tovar odkontroluje náš pracovník, pričom overí dodržanie technických noriem. Vadný tovar je možné bez akýchkoľvek problémov vrátiť alebo dohodnúť naň dodatočnú zľavu.

V prípade, nezrovnalostí, zistených závad a nedostatkov nás prosím kontaktujte e-mailom a na info@sparovacky.sk, alebo telefonicky na 0902 88 10 88.

Vašu reklamáciu, prípadnú výmenu tovaru sa budeme snažiť vybaviť čo najkratšom čase.

Uskladnenie tovaru

V rámci našich služieb Vám umožňujeme využiť bezplatné skladovanie v našich skladových priestoroch do 30 dní po úhrade predfaktúry.

Skladné po 30 dňoch je stanovené na 20 € za každú uskladnenú paletu s materiálom mesačne.

Záver

Všetko ostatné nespomenuté sa riadi platnými normami a ustanoveniami obchodného zákonníka.

Infolinka: +421 / (0)910 / 88 77 88      Nájdete nás: Prievidza