O nás

Stránku sparovacky.sk prevádzkuje:

Stavebniny.co s.r.o.
Lúčna 35
Prievidza
971 01

IČO: 45 683 905
IČ DPH: SK2023094447

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23397/R

Telefonické kontakty:
Obchod Slovenská republika:
+421 910 80 77 80 Mgr. Lenka Kostrábová
+421 948 80 77 80 Iveta Gilánová
Obchod Česká republika:
+420 245 019 192

Bankové spojenie:

Banka Číslo úctu IBAN SWIFT
Prima Banka 9069198001 / 5600 SK07 5600 0000 0090 6919 8001 KOMASK2X
ČSOB 4013106902 / 7500 SK02 7500 0000 0040 1310 6902 CEKOSKBX
Tatra Banka 2929892780 / 1100 SK70 1100 0000 0029 2989 2780 TATRSKBX
VÚB 3166099059 / 0200 SK16 0200 0000 0031 6609 9059 SUBASKBX


 

Infolinka: +421 / (0)910 / 88 77 88      Nájdete nás: Prievidza