Chemická odolnosť

Chemická odolnosť škárovacích hmôt na báze reaktívnych živíc F.40 Cerpoxy. F.40 Cerpoxy AP, F.40 Cerpoxy Art

Produkt Typ použitia
Trieda Názov Koncentrácia (%) Laboratórne stoly Priemyselné podlahy
Trvale zaťažované (+20°C) Občas zaťažované (+20°C)
Kyseliny Kyselina octová 2,5 + + +
5 + (+) +
10 - - -
Kyselina chlorovodíková 37 + + +
Kyselina chrómová 20 - - -
Kyselina citrónová 10 + (+) +
Kyselina mravčia 2,5 + + +
10 - - -
Kyselina mliečna 2,5 + + +
5 + (+) +
10 (+) - (+)
Kyselina dusičná 25 + (+) +
50 - - -
Kyselina olejová koncentrovaná   - - -
Kyselina fosforečná 50 + + +
75 (+) - (+)
Kyselina sírová 1,5 + + +
50 + + +
96 - - -
Kyselina trieslová 10 + + +
Kyselina vínna 10 + + +
Kyselina šťaveľová 10 + + +
Zásady Roztok čpavku 25 + + +
Lúh sodný 50 + + +
Roztok chlórnanu sodného:        
Aktívny chlór 6,4 g/l + (+) +
Aktívny chlór 162 g/l + - -
Manganistan draselný 5 + (+) +
10 (+) - (+)
Hydroxid draselný 50 + + +
Dvojsíran sodný 10 + + +
Nasýtené roztoky pri 20°C Tiosíran sodný   + + +
Chlorid vápenatý   + + +
Chlorid železitý   + + +
Chlorid sodný   + + +
Chróman sodný   + + +
Cukor   + + +
Síran hlinitý   + + +
Oleje a palivá Benzín   + (+) +
Terpentínový olej   + + +
Motorová nafta   + + +
Dechtový olej   + + +
Olivový olej   (+) (+) (+)
Ľahký motorový olej   + + +
Ťažký motorový olej   + + +
Petrolej   + + +
Rozpúšťadlá Acetón   - - -
Glykoetylén   + + +
Glycerol   + + +
Metylén glykol acetát   - - -
Perchlóretylén   - - -
Chlorid uhličitý   (+) - (+)
Etylalkohol   + (+) +
Trichlóretylén   - - -
Chloroform   - - -
Metylénchlorid   - - -
Tetrahydrofurán   - - -
Toluén   - - -
Sírouhlík   (+) - (+)
Lakový benzín   + + +
Benzén   - - -
Trichlóretán   - - -
Xilén   - - -
Chlorid ortuťnatý 5 + + +
Peroxid vodíku 1 + + +
10 + + +
25 + (+) +

Vysvetlivky:

+ vynikajúca odolnosť
(+) dobrá odolnosť
- slabá odolnosť

 

Infolinka: +421 / (0)910 / 88 77 88      Nájdete nás: Prievidza